Zomerreflectie: even appen met coördinator woningaanbod Judith Verheijden

De zomermaanden zijn een uitgesproken periode om even pas op de plaats te maken en terug te kijken. Vanuit de hangmat, tent of gewoon thuis. We appen met verschillende professionals over de vraag: waarop reflecteer jij deze zomer? Judith Verheijden, coördinator woningaanbod bij het ministerie van BZK, trapt af.

Screenshot van whatsappscherm
©Ministerie BZK

Via WhatsApp vragen we verschillende bestuurders, beleidsmedewerkers en andere professionals hoe hun jaar eruitzag. En: waarop ze reflecteren deze zomer. In dit artikel appen we met Judith Verheijden, die betrokken is bij de implementatie van de Woondeals. Onlangs maakte het ministerie van BZK in het online magazine ‘Bevlogen bouwen’ de balans op van de Nederlandse woningmarkt.

‘Het afgelopen jaar was natuurlijk uitzonderlijk. Ik zie deze zomer als een tijd om te reflecteren op wat het digitale thuiswerken heeft betekend voor het werk dat we doen. Zo werken we rondom de woondeals intensief samen met medeoverheden. Hierbij kan een fysiek gesprek helpen om elkaar diep in de ogen te kijken en te delen wat er onderhuids speelt.’

Heeft het thuiswerken ook voordelen gebracht?

‘Aan de positieve kant maakt het gebrek aan reistijd overleggen ook laagdrempeliger. Dus is het goed om te bedenken hoe we dit de komende tijd gaan benutten. Fysiek waar nodig, digitaal waar het kan.’

Hoe ervoeren de medeoverheden dit?

‘Aan het begin van de contactbeperkende maatregelen benaderde de gemeente Rotterdam ons al vrij snel met het voorstel om goed digitaal contact te houden. Dit stelden we meteen aan al onze woondealpartners voor: hou elkaar op de hoogte van wat er speelt. En geef aan hoe we elkaar kunnen helpen. Dit werd erg gewaardeerd, dat we juist in deze tijd zo open staan voor de ervaringen van de medeoverheden. En overigens ook van andere partijen, zoals ontwikkelaars en bouwers. Deze open houding helpt ons ook om - waar nodig - de juiste maatregelen te nemen om de woningbouw op gang te houden.’

‘Door even stil te staan, komen ook nieuwe ideeën op gang’

Gaan jullie ook met elkaar reflecteren?

‘Het zou ook zeker goed zijn om deze zomer met alle partijen stil te staan bij hoe we dit de komende tijd gaan inrichten. En hoe houden we het positieve van dit laagdrempelige, digitale contact vast? Waar dat echt nodig is, kunnen we mogelijkheden benutten voor fysieke bijenkomsten. Maar door even stil te staan bij de afgelopen tijd met collega’s en stakeholders, komen ook de nieuwe ideeën op gang. Die zullen we dan ook hard nodig gaan hebben, evenals elkaar. Want er staat ons economisch nog een pittige tijd te wachten.’

‘Meer persoonlijk heb ik overigens ook ervaren hoe belangrijk het contact met collega’s is voor het werk dat we doen. Het klinkt misschien gek, maar je merkt nu des te meer dat ambtenaar zijn ook een creatief vak is, waarbij je bouwt op elkaars ervaringen en ideeën. Hoe kan ik daar in deze situatie met collega’s beter vorm aan geven? Zodat we de energie en goede ideeën die het contact losmaakt, echt vasthouden? Daar ga ik ook wel op reflecteren.’