Mini-podcast: Hoe de Taskforce Wonen en Zorg de grootste knelpunten in 2 jaar samen wil oplossen

Ouderen blijven gelukkiger en gezonder als ze zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving blijven wonen. Maar dat is in Nederland minder vanzelfsprekend dan het zou moeten zijn. Er is een enorme druk op de beperkte hoeveelheid geschikte woningen, en dan moet de grote vergrijzing nog beginnen. VNG, Actis en Aedes sloegen daarom de handen ineen met de ministeries van BZK en VWS, en vormden onlangs de Taskforce Wonen en Zorg.

Oude vrouw met rollator en boodschappentassen

In 1 minuut:

  • Nederland vergrijst en heeft snel meer slimme combinaties van wonen en zorg nodig, zodat ouderen gelukkig en gezond in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.
  • Rijk, gemeenten, zorgsector en woningcorporaties vormden daarom de Taskforce Wonen en Zorg. Die bevordert samenwerken, lost knelpunten op en werkt aan afspraken.
  • Uit de podcast: ‘Als we die zorg voor elkaar weten vast te houden, dan hebben we als samenleving van corona ook een mooi cadeautje gekregen.’

‘De coronacrisis helpt, maar is tegelijkertijd óók een obstakel’

Die Tasforce moet zichzelf in twee jaar weer overbodig hebben gemaakt, zegt de Nieuwegeinse wethouder Hans Adriani, de voorzitter. Zijn gemeente is al flink op dreef met een actief woon-zorgbeleid, waar in de rap vergrijzende oud-groeikern grote behoefte aan is.

In die twee jaar wil de Taskforce de tien grootste knelpunten op woon-zorggebied hebben opgelost, er voor zorgen dat in alle Nederlanse gemeenten samenwerking tussen overheid, zorg en corporaties op gang is gekomen en bereikt hebben dat er werkbare prestatie-afspraken worden gemaakt. In de mini-podcast hieronder leggen Adriani en Taskforce-kwartiermaker Heleen Stigter uit hoe ze dat willen doen, en hoe de coronacrisis daarbij helpt, maar tegelijkertijd óók een obstakel is.

Mini-podcast: Hoe de Taskforce Wonen en Zorg de grootste knelpunten in 2 jaar samen wil oplossen