Column Dick Molenaar: Naar een effectiever bestuurlijk Nederland

Nederland kent een bestuurlijke indeling die al bijna tweehonderd jaar standhoudt. Met de grondwetsherziening van 1848, met Thorbecke als aartsvader, werd de basis gelegd van onze huidige bestuursstructuur. Regionalisering en horizontalisering (de ontwikkeling naar meer gelijkwaardige verhoudingen) knabbelen aan die structuur. Hoewel we de hinderlijke kanten van dit bestuurlijke bouwwerk ervaren, branden we onze vingers liever niet aan een totale omvorming.

De Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen legt de vinger exact op de goede plek, zoals hiervoor de Studiegroep Maak Verschil ook al deed. Én zij biedt oplossingen voor een pragmatische aanpak die de basisstructuur intact laat. De noodzaak van deze pragmatische verbeteringen wordt in Regio Zwolle aan den lijve gevoeld en volmondig onderschreven. Nieuwsgierig naar hoe dat in Zwolle er aan toe gaat? Lees de column en praat mee!

Regiokaart Zwolle
©Ministerie BZK