Column: De burger echt centraal

Mijn persoonlijke motivatie om decennia geleden de politieke arena te betreden was heel egoïstisch: ik wilde niet dat de gemeente zich bemoeide met zaken die ik als burger zelf zou kunnen behartigen of die ‘de markt’ wel op zou kunnen pakken. Vele jaren en bestuurlijke functies later heb ik nog steeds diezelfde motivatie. De burger centraal.

Nieuwsgierig naar de hele column van Onno Hoes? U kunt verder lezen én mee discussiëren op ons discussieplatform!

Portret Onno Hoes
Onno Hoes