Column: Financiële verhoudingen volgen de bestuurlijke. Maar dat is al een tijdje niet meer waar.

Het is inmiddels ruim twintig jaar geleden dat de Financiële verhoudingswet (Fvw) integraal is herzien. Sindsdien zijn zowel de bestuurlijke verhoudingen als de maatschappelijke opgaven veranderd. De financiële verhoudingen zijn niet voldoende mee veranderd met de bestuurlijke. In de tussenrapportage signaleert de studiegroep dat er ‘spanning ontstaat tussen ontwikkeling van de (veronderstelde) mate van beleidsvrijheid en de manier waarop taken bekostigd zijn. Er lijkt sprake van een tegengestelde beweging door de beleidsvrijheid steeds verder in te perken, maar wel te streven naar bekostiging via vrij besteedbare middelen via het gemeente en provinciefonds’.

Nieuwsgierig naar de hele column? U kunt verder lezen én mee discussiëren op ons discussieplatform!

Foto vrouw Tonny
Tonny van de Vondervoort