Vitaal platteland: met nieuwe formats door met de opgave

Hoe blijf je in verbinding in deze thuiswerktijd? Daar zijn veel mensen nu naar op zoek. Bij de IBP-opgave Vitaal Platteland zijn ze enthousiast over de vormen die ze hebben gevonden om online samen te blijven werken aan de opgave. We vroegen hun communicatiestrateeg Harry Louwenaar, welke werkvormen zij gebruiken en wat hun eerste ervaringen zijn. ‘Het is ook een aspect van IBP om je snel aan de situatie aan te passen.’

Boerderij met koeien en weiland

‘In 1 minuut’:

  • Bij Vitaal Platteland werken ze nu via drie werkvormen samen. In-zoom sessies, om elkaar kort bij te praten, webinars over vragen die in de regio leven, en werksessies met veel interactie over afgebakende onderwerpen.
  • In de ervaring van Harry Louwenaar is het nu nog belangrijker om te checken aan welke uitwisseling behoefte is, om te durven experimenteren en om achteraf te checken wat het mensen heeft opgeleverd en wat beter kon.

Jullie zouden op 19 maart een groot congres rondom Vitaal Platteland hebben. Hoe zijn jullie daar mee omgegegaan?

‘Natuurlijk moesten we even van de schrik bekomen dat het niet door kon gaan. We hadden daar veel voor klaarstaan en er lang naar toegewerkt. Na een paar dagen zijn we gaan kijken in hoeverre het gepast zou zijn om in een andere vorm verder te gaan.’

‘Wat scheelt is dat we in de periode voor het congres veel energie met elkaar hadden opgebouwd om met elkaar samen te werken. Daar profiteren we nu van, want iedereen wil juist door, in wat voor vorm dan ook. In plaats van één grote dag, komen we nu in kleinere verbanden, op verschillende momenten online bij elkaar.’

Welke werkvormen gebruiken jullie daarbij?

In-zoom sessies – met elkaar in verbinding blijven

‘Bij Vitaal Platteland werken vijftien gebieden aan hun gebiedsopgaven. Daarvoor organiseren we nu InZoom sessies, waarbij we kort bespreken waar iedereen mee bezig is. Voor de regio’s een mooi reflectiemoment en voor het landelijk programmateam is het fijn om te horen hoe de gebieden werken aan hun opgave. Daarbij bespreken we hoe het gaat, wat de impact van de Corona-maatregelen is, of het lukt om voortgang te blijven boeken, en vragen we naar lessen en inzichten die relevant zijn om met elkaar te delen.’

Webinars over vragen die leven in de regio

‘We polsen in de regio’s over welke onderwerpen vragen leven of het van belang is om kennis uit te wisselen. Op basis daarvan organiseren we webinars, bijvoorbeeld op 14 mei over de erfgoeddeal. In de regio Amsterdam Wetlands hebben ze slim gebruikgemaakt van de mogelijkheden van de Erfgoeddeal. Zij vertellen wat andere gebieden hiervan kunnen leren.’


Online werksessies, in plaats van deelsessies congres

’16 april hebben we een eerste onderdeel van het geannuleerde congres online in een andere vorm gepresenteerd. Met een afgebakend onderwerp, gebieden die presenteren hoe zij het doen, en interactie over de lessen en vraagstukken die zij hebben. Deze sessie was voor alle gebieden met veehouderij op zandgrond, ook wel de veedichte gebieden in IBP-termen.’

We bereiken nu ook mensen die geen zin of tijd hebben om een hele dag naar een congres te komen.

Wat zijn je eerste ervaringen?

‘Het werkt boven verwachting goed. Bij die deelsessie over veedichtheid hadden we meer dan 60 deelnemers, meer dan op een congres het geval zou zijn. Het trekt ook mensen die misschien geen zin hebben om de hele dag naar Wageningen te komen, maar wel uurtje willen investeren in deelonderwerp.’

‘Nog belangrijker: alle deelenemers gaven aan de sessie als zeer positief en waardevol te hebben ervaren. Naast deelnemers uit deze en andere IBP-gebieden luisterde en chatte ook vertegenwoordigers van diverse ministeries en het Planbureau voor de Leefomgeving mee. Het feit dat er nu vanuit meerdere ministeries deelnemers waren was een grote pre. Werken als één overheid betekent ook werken als één Rijk. Die brede rijksvertegenwoordiging was echt een gevolg van het feit dat het nu een online sessie was.’

Alles wat je nu doet moet voorzien in een behoefte of voldoen aan een vraag

Heb je tips voor de andere IPB-opgaven?

‘Alles wat je nu doet moet eigenlijk vraaggestuurd zijn. Dus ik zou zeggen: check nog meer dan normaal bij een aantal mensen en partijen of er inderaad behoefte is aan de uitwisseling die je voor ogen hebt. Daarbij merkten wij dat er veel vraag vanuit de regio’s is, en dat gaf ons ook het vertrouwen om nieuwe dingen te proberen.’

‘Dat experimenteren vind ik sowieso belangrijk. Wees niet te bang om het gewoon te beginnen, en als het niet werkt, dan stop je er weer mee. En besteed extra aandacht aan de evaluatie. Vraag bijvoorbeeld via een kort formulier wat het mensen heeft opgeleverd en wat beter kan.’

Tot slot: waar staan jullie nu met de opgave?

‘Middenin het jaar van de realisatie. Alle vijftien gebieden hebben hun plannen helemaal rond en zijn bezig met de uitvoering. Die verschillen per gebied, maar het gaat over onderwerpen als kringlooplandbouw, veedichtheid en de ontwikkeling van natuurgebieden. Het is het prove of the pudding jaar, kijken of we daadwerkelijk interbestuurlijk als een overheid kunnen opereren en of dat verschil gaat maken. Daarom is er ons veel aan gelegen om op een passende manier de voortgang te blijven stimuleren en ondersteunen!’

Bekijk hier de Werkplaats Vitaal Platteland. Onder ‘Agenda’ is de online programmering te vinden.