Column: Ook overheden hebben een VAR nodig

Alleen ‘samen krijgen we het Corona-virus in Nederland eronder’. Met deze leus roept de overheid ons op om het samen te doen. Deze aanpak lijkt te werken. Zouden we vaker moeten doen als gezamenlijke overheden.

De noodzaak wordt alleen maar groter nu de economie en de overheidsfinanciën helemaal uit het lood zijn geslagen. Maar de ervaring leert dat alleen roepen ‘samen de schouders eronder’, niet genoeg is. We zullen ook moet breken met enkele hardnekkige gebruiken in onze interbestuurlijke samenwerking. 

Nieuwsgierig naar de hele column van Staf Depla? U leest het op ons discussieplatform, waar u meteen mee kunt discussiëren!

Man Staf Depla

Staf Depla