Column: Met één overheid naar een nieuw Deltaprogramma?

In deze periode van corona is het voor mij bijzonder om te zien hoe de stroperigheid tussen overheden heeft plaats gemaakt voor snel en resultaatgericht handelen.

Of het nu gaat om de voortvarende uitwerking van Kabinetsmaatregelen door het Veiligheidsberaad van regioburgemeesters, de totstandkoming van spoedwetgeving om decentrale overheden digitaal te laten vergaderen of het uitbetalen van ondernemers in nood, alles lijkt als één overheid in crisistijd nu terstond realiseerbaar. Daar komt bij dat de overheid ‘terug is van weg geweest’; dat bewijst zich in overtuigend gezag en leiderschap. Nieuwsgierig naar de visie van Kees Jan de Vet? Lees dan verder op ons discussieplatform en ga met elkaar in gesprek!

Man Kees Jan de Vet

Kees Jan de Vet