Opgavegericht werken moet nog ‘gewoon’ worden

‘Opgavegericht werken klinkt heel logisch. De opgave staat toch altijd “gewoon” centraal? Wat staat er anders centraal? In de praktijk blijkt dat niet zo simpel. Vaak staan regels, afspraken en specialismen centraal en is de logische dynamiek in organisaties taakgericht’, lezen we in deze recente notitie van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB): De opgave aan tafel.

Banner opgave aan tafel

In deze notitie onderzoekt de NSOB de werkpraktijk binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar een aantal opgaven zijn aangewezen om volgens de principes van “opgavegericht werken” te worden aangepakt. De belangrijkste conclusie: opgavegericht werken vereist normalisering. Normalisering binnen de eigen ondersteunende systemen, de organisatiestructuur en -cultuur, maar ook in leiderschap.

‘Leidinggevenden geven aan en laten zien welk soort werkwijze en gedrag ze van medewerkers willen zien. Dat doen ze soms expliciet door uitspraken te doen en bewust te wijzen op een gewenste richting. Vaak gebeurt het ook impliciet, door voorbeeldgedrag of door uitspraken of beslissingen die meer of minder “opgavegericht” zijn en daarmee de norm stellen voor medewerkers. Zij kijken “omhoog” om te zien waar leidinggevenden in “momenten van de waarheid”, zoals een besluit over een stuk of het leggen van een prioriteit bij schaarste, écht voor blijken te staan’, schrijft de NSOB.

Zo zet je de volgende stap in opgavegericht werken

‘Er is een groot verhaal over opgavegericht werken, maar in het dagelijks handelen, in de ondersteunende systemen en in de ‘momenten van de waarheid’ waar er een keuze tussen reguliere lijn en opgave moet worden gemaakt, slaat de balans toch systematisch door naar het bestaande-gewone’, concludeert de NSOB.

In deze conclusie, ligt volgens de NSOB óók de oplossing van het probleem besloten: ’Verandering gebeurt in de lijn. Dat wil zeggen, om opgavegericht werken te realiseren is het nodig om op meer van de momenten van de waarheid, in meer van de dagelijkse aansturing en (veel) meer in de ondersteunende systemen te werken en te ontwerpen vanuit het principe van opgavegericht werken. […] Dat betekent niet dat de lijn opgegeven wordt; de kunst is om een verbinding tot stand te brengen waarin de lijn werkt op een manier die bij de opgave past.’
 

Download de notitie De opgave aan tafel van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.