Meedenken over de Omgevingsvisie

De gemeente Hoeksche Waard was in januari 2019 nog maar net gevormd toen de gemeente besloot om de inwoners te laten meebeslissen over de nieuwe Omgevingsvisie. Alle groepen van de bevolking werden betrokken bij de toekomstplannen voor hun leefomgeving: van jong tot oud, van laag- tot hooggeschoold. De gemeente leidde 200 ‘Waardmakers’ op, betrokken burgers die meedachten over de Omgevingsvisie. Hoe kijkt de gemeente en de inwoners terug op dit proces?

Campagne bus

Lees verder op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.