Gastgemeente gezocht voor het eerste festival Dorpen van nu!

De Nederlandse dorpen staan voor grote uitdagingen. Veel kampen met aanhoudende leegloop en verdwijnende voorzieningen. Ook spelen ze een belangrijke rol in de energietransitie. Er valt veel te leren van de manier waarop dorpen omgaan met de huidige interbestuurlijke opgaven.

Daarom organiseert het Interbestuurlijk Programma (IBP) in juni 2020 het eerste festival Dorpen van nu. De kracht van het dorp staat hierin centraal. Met als doel om samen met politici, bestuurders en ambtenaren aan de slag te gaan met de bestuurlijke uitdagingen en oplossingen van dorpen.

Wel wordt er nog gezocht naar een gastgemeente voor dit festival. Stelt uw gemeente zich kandidaat?

Wat wordt gezocht?

Een gemeente die goed bereikbaar is en een aantrekkelijke, compacte festivallocatie tot haar beschikking heeft. Het liefst een gemeente die een inspiratie kan zijn voor andere gemeentes in de wijze waarop zij omgaan met de uitdagingen van het platteland.

Waarom bij u in de gemeente?

Dit is een uitgelezen kans om de projecten in uw gemeente, die bijdragen aan een leefbaar en klimaatbestendig dorp, te presenteren aan de rest van de gemeentes. Bovendien staat uw gemeente voor één dag volop in de schijnwerpers. En wie wil dat nu niet?

Hoe kunt u zich kandidaat stellen?

Is uw gemeente bereid om zich kandidaat te stellen als gastgemeente voor het eerste festival Dorpen van nu? Dan kunt u een voorstel indienen in de vorm van een digitaal bidbook. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 10 januari.

Klik op de volgende link voor meer informatie.

Het programmateam kijkt uit naar de samenwerking met de uiteindelijke gastgemeente om er zo een geslaagd Festival over de Dorpen van Nu van te maken.