IBP-opgave in beeld: Wouter Pronk...

...over de opgave ‘Toekomstbestendig wonen’.

Het Interbestuurlijk Programma wil de komende jaren op tien hoofdopgaven tastbare resultaten boeken. Die opgaven hebben allemaal iemand die het voortouw neemt. Zij stellen hun opgave in een korte video voor. Daarmee willen zij alle professionals die interbestuurlijk samenwerken, inspireren deze opgaven samen en gelijkwaardig op te pakken.

Deze keer staat Wouter Pronk centraal. Hij is coördinerend beleidsmedewerker op de directie woningmarkt bij het Ministerie van BZK. Hij neemt het voortouw in de hoofdopgave ‘Toekomstbestendig wonen'.

IBP-opgave in beeld: Toekomstbestendig wonen