IBP-opgave in beeld: Faryda Hussein...

over de opgave ‘Merkbaar beter in het sociaal domein’

Het Interbestuurlijk Programma wil de komende jaren op tien hoofdopgaven tastbare resultaten boeken. Die opgaven hebben allemaal iemand die het voortouw neemt. Zij stellen hun opgave in een korte video voor om alle professionals, die interbestuurlijk samenwerken te inspireren om deze opgaven samen en gelijkwaardig op te pakken.

Faryda

Deze keer staat Faryda Hussein centraal. Ze is beleidsadviseur bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze neemt het voortouw in de hoofdopgave ‘Merkbaar beter in het sociaal domein’, en richt zich daarbij vooral op laaggeletterdheid. Bekijk haar introductie in onderstaande video.

Video Faryda Hussein