Rijksoverheid als ‘scharnier’

De positie van de Rijksoverheid verandert en krijgt steeds meer te maken met verschillende rollen en belangen. Tegelijkertijd wordt de Rijksoverheid steeds meer één van de partijen in een netwerk van organisaties met ieder hun eigen belangen en ambities. Dit alles heeft gevolgen voor haar functioneren. Dat schrijft de Raad van het Openbaar bestuur (ROB) in het Signalement ‘Rijksoverheid als middenbestuur’. De ROB wil met dit Signalement ambtenaren, bestuurders en politici stimuleren na te denken over deze nieuwe rol en positie van het Rijk.

Publicatie ROB

De ROB meent dat de Rijksoverheid zich ontwikkelt tot een middenbestuur: een overheidslaag tussen de regionale en internationale bestuurslaag. De Rijksoverheid wordt een scharnierpunt in maatschappelijke netwerken die zich inzetten voor het creëren van publieke waarde. Deze nieuwe positie vraagt van het Rijk een heroriëntatie op positie, profiel en houding.

Voor de totstandkoming van het Signalement leverden andere adviesraden voorbeelden die het betoog onderbouwen.

Het Signalement is hier te downloaden.