‘In de samenwerking met gemeenten is een wereld te winnen’

Eerder deze zomer verscheen dit interview met Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het COA. Het gaat daarin onder andere over de samenwerking tussen gemeenten en een landelijke uitvoeringsorganisatie als het COA.

Werkbezoek Milo Schoenmaker bij AZC Rotterdam

Milo Schoenmaker op werkbezoek bij het AZC Rotterdam

We lichten hieronder uit hoe Schoenmaker denkt dat de samenwerking tussen het COA en gemeenten verbeterd kan worden:

Daar is een wereld te winnen. Het COA redeneert nog teveel vanuit de vraagkant: wij willen een opvanglocatie in uw gemeente. Samenwerken gaat echter beter als er voor elke partij iets te halen is. Wij kunnen gemeenten helpen met hun taak, door statushouders te koppelen aan de regio waarin ze al langere tijd verblijven en een rol spelen bij integratie en participatie. Statushouders kunnen dan vanaf de start werken aan integratie en participatie en in de gemeente of regio blijven wonen. Geloof mij maar dat gemeenten daar zelf ook ideeën over hebben.’

Het volledige interview is hier te lezen.