Publicatie NSOB: de uitdaging van uitkeren

Het Rijk keert geld uit aan medeoverheden. Soms vrij besteedbaar, soms gekoppeld aan specifieke beleidsdoelstellingen. Klinkt op het eerste oog tamelijk eenvoudig en rechtlijnig, maar dat is het in de praktijk (natuurlijk) niet.

De praktijk van het uitkeren is dan ook regelmatig onderwerp van discussie. Reden genoeg voor het NSOB om een aantal dilemma’s en oplossingsrichtingen op een rij te zetten.

Maatwerk

Hoe wissel je bijvoorbeeld op een goede manier informatie over bestedingen uit, in een praktijk waarin overheden steeds vaker in netwerken samenwerken en geldstromen met elkaar vermengen? En hoe regel je de verantwoording over besteding van uitkeringen, terwijl de effecten daarvan zich op verschillende momenten en termijnen manifesteren?

Dat zijn vragen die in dit essay worden besproken. Het NSOB onderscheidt daarbij verschillende vormen van maatwerk in het afleggen van verantwoording. Het essay is hier te downloaden.