Twee werelden ontmoeten elkaar op de Dag van Zorg en Veiligheid

‘Zorg en veiligheid lijken twee verschillende werelden. Spreken we wel voldoende elkaars taal?’, vraagt burgemeester Jack Mikkers uit Den Bosch zich af op de Dag van Zorg en Veiligheid. Volgens hem zijn zorg en veiligheid twee kanten van dezelfde medaille, waarbij samenwerken vanuit gezamenlijk belang dé uitdaging is.

Dag zorg en veiligheid

Ontmoeting en het delen van lessen en ervaringen tussen professionals vanuit zorg en veiligheid stonden tijdens deze dag dan ook centraal. Op de vraag of er één regisseur nodig is bij de aanpak van multiproblematiek gaan alle handen omhoog. Maar het blijft stil bij de vervolgvraag: wie zou dat aanspreekpunt moeten zijn?

Lees hier het verslag.