Werk beter: ken de ander

Jij werkt continu aan maatschappelijke opgaven die jij niet zomaar binnen jouw afdeling, of zelfs jouw organisatie kunt oplossen. Sterker nog, omdat de opgaven van onze tijd steeds complexer en grensoverschrijdender worden, is het vaak onmogelijk om je werk goed te doen zónder andere overheden en organisaties daarin te betrekken.

Dit is voor jou natuurlijk geen nieuws, want je komt dit dagelijks tegen. En toch: weet jij precies wat je collega’s bij andere overheden doen? Hoe de lijntjes daar lopen? Van welke factoren zij afhankelijk zijn? Welke belangen er op de achtergrond spelen? Nee? Ga op bliksemstage!

Wat is een bliksemstage?

Een bliksemstage is een korte stage variërend van een dag tot een paar dagen. Je gaat op bezoek bij een collega in een andere organisatie die voor jouw werk heel relevant is. Jij bedenkt zelf wie dat is en wat je wilt ophalen tijdens je bliksemstage. Doel is om aan het eind van je stage beter te begrijpen waarmee de ander te maken heeft als jullie samen aan dezelfde opgave werken.

Verschillende organisaties en overheden werken al met bliksemstages. De Unie van Waterschappen is betrokken bij de projecten Water ontmoet Water en Wegen ontmoet Wegen, vertelt Arjan Guijt, beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden bij de Unie. ‘Beide initiatieven zijn ontstaan om onder andere de 'dijken' die er figuurlijk waren tussen waterschappen en Rijkswaterstaat te verlagen’.

Guijt noemt als voorbeeld de aanpak van rioleringen. ‘De vernieuwing of het onderhoud ervan is ingrijpend. Dan is het handig om met elkaar te kijken of je werkzaamheden meteen kunt combineren zodat de overlast beperkt blijft. Dat kan betekenen dat een gemeente en een waterschap de handen ineenslaan. Dit gebeurt al op verschillende plekken in het land. Dit soort samenwerkingen komen natuurlijk niet uitsluitend tot stand door stage te lopen, maar het helpt zeker wel!’

Waarom?

Om maatschappelijke opgaven aan te pakken, werken overheden samen. Op 14 februari 2018 tekenden gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk een akkoord om dat nog beter, en meer als overheid van nu, te doen: het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Bovendien moeten organisaties door de komst van de Omgevingswet meer met elkaar samenwerken. De urgentie om elkaar beter te kennen, wordt dus alleen maar groter. Want hoe groots de opgave ook is waar we samen aan werken, een goede samenwerking begint klein: met elkaar kennen en met inzicht hebben in elkaars belangen en organisatie.

Hoe?

Bliksemstages zijn er voor alle functieniveaus. De uitwisseling bij Water ontmoet Water is bijvoorbeeld tussen beleidsadviseurs en technici, maar ook het topmanagement loopt stages. Bespreek je voornemen om op bliksemstage te gaan met je leidinggevende. Samen bepaal je wat een geschikt moment is en hoe lang je bliksemstage duurt. Je spreekt ook af hoe je je ervaring terugkoppelt aan je eigen organisatie. Ben je zover dat je jouw bliksemstage gaat organiseren? Betrek HRM er dan bij, want misschien is er in jouw organisatie al iets geregeld om bliksemstages te faciliteren.

Ga je op pad? Deel je ervaring op LinkedIn! Noem bijvoorbeeld de 3 belangrijkste inzichten en tag iemand die jij een bliksemstage gunt. Gebruik #bliksemstage en #overheidvannu. Aan het einde van het jaar verloot Overheid van Nu, het platform van het IBP, interessante goodybags onder iedereen die op bliksemstage is geweest.