Meer kennis en onderzoek naar aquathermie

Een groep van twintig partijen, verenigd in de Green Deal Aquathermie, wil deze wijze van duurzame verwarming op de kaart zetten. Programmanager Erik Kraaij: ‘Aquathermie heeft een grote potentie, maar de kennis hierover, vooral bij gemeenten, is nog onvoldoende.’

Aquathermie

Wat hebben de gemeenten Drimmelen (Brabant), Katwijk (Zuid-Holland) en Heeg (Friesland) met elkaar gemeen? Ze hebben alle drie plannen om de gebouwen te verwarmen door middel van aquathermie. Bij deze techniek wordt thermische energie gehaald uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Ook grote steden als Amsterdam en Breda hebben interesse in deze duurzame manier van verwarmen, en de RES-regio Drechtsteden is al verder met deze techniek, vertelt programmamanager Erik Kraaij van de pas gesloten Green Deal Aquathermie.

Deze brede coalitie van gemeenten, provincies, kennisinstituten, bedrijven waterschappen en drie ministeries brengt de komende jaren de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. Op 14 mei ondertekenden 20 partijen hiervoor de Green Deal Aquathermie. 20 andere organisaties steunen de Green Deal als partner.

Kennis

Het doel van de Green Deal is aquathermie onder de aandacht van gemeenten te brengen, zegt Kraaij. ‘De kennis die er is willen we verspreiden. Onder gemeenten die werken aan een RES, bijvoorbeeld.  Maar er moet ook meer onderzoek worden gedaan. De techniek achter het ‘winnen’ van warmte uit water is eigenlijk heel eenvoudig, maar er is nog veel onduidelijk als het gaat om gevolgen voor de natuur. Ook moet worden gekeken hoe je deze warmte kan opslaan.’

Daarnaast willen partijen ook kijken naar de financieringsmogelijkheden. Aquathermie vereist forse investeringen in een warmtenet. Een aantal partijen uit de Green Deal voert daarom gesprekken: onder welke voorwaarden durven bijvoorbeeld banken te investeren in aquathermie? Maar de potentie is groot, benadrukt Kraaij: volgens de samenwerkende partijen kan thermische energie uit oppervlaktewater voorzien in 50 procent van de warmtevraag in stedelijk gebied. Om dat te bereiken moeten alle partijen in deze Green Deal van elkaar leren.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt 900.000 euro bij aan deze Green Deal. Ook de andere partijen, zoals Netbeheer Nederland, de provincies Zuid-Holland, Friesland, Gelderland, de Unie van Waterschappen dragen financieel of in nature bij.