Ellen van Selm: ‘Ik neem als burgemeester geen genoegen met iets dat niet kan’

Met Overheid van Nu gaan we verschillende professionals volgen die veel interbestuurlijk samenwerken. Om te zien wat ze bereiken, maar ook waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Dat doen we aan de hand van een specifieke uitdaging die ze dit jaar zien.

Burgemeester van het Friese Opsterland, voorzitter van de P10 en bestuurslid van de VNG: Ellen van Selm (55) is een voorvechter van ‘het platteland’, die ook in Den Haag de weg goed weet te vinden. Dit jaar gaan we haar volgen rondom Wijnjewoude Energie Neutraal. Een initiatief van inwoners van ‘haar’ gemeente, waarbij verschillende overheden en maatschappelijke organisaties betrokken zijn. Het wordt ‘vooral de kunst om als overheid niet in de weg te lopen.’ Vandaag stellen we haar alvast voor.

Ellen van Selm

In 1 minuut:
Een energiecoöperatie moet ingrepen in het landschap doen en heeft daarvoor toestemming van betrokken overheden nodig. Daarbij komt het erop aan dat de betrokken overheden dezelfde signalen afgeven.

Van Selm spreekt met veel bewondering en enthousiasme over de inwoners van Opsterland. Zelf heeft ze lang in Rotterdam gewoond, een tijdje in Rome en is ze nu neergestreken in Ureterp. ‘Ik hou van de anonimiteit van de stad, maar nog meer van de betrokkenheid van het platteland. Zoals de 300 mensen die een nieuw dorpshuis wilden, hier 175.000 euro cash voor hebben verzameld en 6000 uur werk in hebben gestoken.’

Hoe zou u zichzelf beschrijven in vijf steekwoorden?

‘Enthousiast, samenwerkend, burgemeester, P10 en onderheid – een overheid die dienstbaar is. Ik wil dat mensen in hun eigen leefomgeving kunnen bijdragen aan wat ze zelf belangrijk vinden. En dat wij als overheid daar voor zijn.’

De P10 is een samenwerkingsverband van 20 grote plattelandsgemeenten. Ze werken gezamenlijk aan een aantrekkelijk platteland en een goed samenspel met de stad.

Bij welke ‘interbestuurlijke uitdaging’ gaan we u volgen?

Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN), een lokale coöperatie van dorpsgenoten die er voor willen zorgen dat Wijnjewoude in 2025 energieneutraal is. Zodat ze duurzaam in hun eigen energiebehoefte voorzien en trots kunnen zijn op de samenhorigheid waarmee ze dat hebben gerealiseerd.’

‘Zowel de gemeente Opsterland als de provincie Friesland hebben dit initiatief tot pilot uitgeroepen. Samen moeten we ervoor gaan zorgen dat we het initiatief versterken en niet met regels en verschillende belangen in de weg lopen. Om Wijnjewoude energieneutraal te krijgen moet de coöperatie ingrepen in het landschap gaan doen, waar ze weer toestemming of medewerking van verschillende overheden voor nodig hebben. Nu komt het er dus ook echt op aan dat we daarbij dezelfde signalen afgeven.’

Hoe staat het er nu voor?

’De coöperatie is al volop aan de slag. Daarbij zijn ze wel al regelmatig tegen frustraties aangelopen. Belemmerende regels, van het kastje naar de muur gestuurd worden, dat werk. Dat willen we nu gaan verhelpen.

‘14 maart is er een intentieovereenkomst gesloten, waarbij de gemeente Opsterland, provincie Friesland, Gasunie en LTO Noord hebben uitgesproken zich achter dit initiatief te scharen. We willen gaan helpen om de droom van het dorp uit te laten komen.’

What’s next?

Volgende keer gaan we kijken in Wijnjewoude zelf. Pieter de Kroon – voorzitter van Wijnjewoude Energie Neutraal – laat ons zien wat ze tot nu toe voor elkaar hebben gekregen, welke problemen ze daarbij tegen zijn gekomen en wat ze tot nu toe hebben gemerkt van hulp van de overheid.