'Met één budgethouder sociaal domein is maatwerk makkelijker.' Zo doen ze het in Ten Boer.

In de City deal Inclusieve Stad onderzoeken vijf gemeenten naar manieren om maatwerk te kunnen leveren in het sociaal domein. Zij hebben daarvoor gekeken naar een slimmere manier van financieren. Gemeente Ten Boer is van hen het meest vooruitstrevend. Lees hun aanpak.

bus

De budgetten van verschillende gemeentelijke afdelingen in het sociaal domein op één hoop, en de hulp voor mensen vanuit die gezamenlijke pot financieren. Professionals kunnen met deze vorm van maatwerk ‘doen wat nodig is’, en inwoners met een combinatie van problemen op het gebied van werk, geld, wonen, gezondheid en gezin sneller helpen.