Nieuw leerplatform voor nieuwe Statenleden en waterschapsbestuurders

Met het nieuwe www.leerplatformstatenleden.nl kunnen de honderden nieuwe Statenleden die morgen worden geïnstalleerd zich snel inwerken voor het Statenlidmaatschap, onafhankelijk van tijd en plaats. Waterschapsbestuurders kunnen terecht op www.leeromgeving.uvw.nl. Het platform biedt e-learning modules over hoe provincies en waterschappen werken en over complexe dossiers als de Omgevingswet en financiën. Ook vinden Statenleden en waterschapsbestuurders er nog andere instrumenten die hen ter beschikking staan.

Minister Kajsa Olongren (BZK), Harold van de Velde (voorzitter Statenlidnu)en Rogier van der Sande (voorzitter Unie van Waterschappen) vertellen hier over het belang en de totstandkoming van deze leerplatformen.

Hoort bij