Hoe houden we krimpgebieden leefbaar?

In krimpgebieden dreigen de woningmarktproblemen toe te nemen, er zijn tekorten aan geschoolde arbeidskrachten en het aanbod van voorzieningen blijft onder druk staan. Door effectiever samen te werken met provincies en regio’s, maar ook met maatschappelijke organisaties en bedrijven, kunnen we gebiedsgericht naar oplossingen zoeken.  Daarom heeft minister Ollongren een brief aan de Tweede Kamer geschreven waarin zij aangeeft een koerswijziging van het Actieplan Bevolkingsdaling in te zetten.

Minister Ollongren maakt voor het einde van het jaar samen met de zes provincies met krimpgebieden maatwerkafspraken. Naast de maatwerkafspraken, gaan het Rijk en de regio’s samen in leertrajecten verkennen wat de beste kansen zijn voor deze regio’s op het gebied van wonen en duurzame energie. Het kabinet heeft inmiddels een besluit genomen over de selectie van voorstellen voor de Regio Deals. Van de 215 miljoen euro die nu beschikbaar komt, gaat bijna de helft naar gebieden die met bevolkingsdaling te maken hebben.

Krimpgebieden hebben al de aandacht van BZK sinds 2009. Elke krimpregio heeft haar eigen agenda en projecten om te werken aan het behoud van leefbaarheid. Om elkaar te inspireren organiseerde BZK op 15 november 2018 het inspiratiecongres van Krimp naar Kracht. Van vier ‘best practices’ maakte BZK een filmpje, zoals het project Grenzhoppers in Winterswijk (Gelderland), We gaan het Meemaken in De Marne (Groningen), Dr.Krimp in Beesel (Limburg) en het mobiliteitsplatform in Schouwen-Duivenland (Zeeland).