Gesprekstool: Succesvol combineren van armoede- en gezondheidsbeleid

De verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning en participatie zijn ten tijde van de decentralisaties in het sociaal domein volledig bij gemeenten komen te liggen. Om de schuldsituatie van de burger (blijvend) te verbeteren is het raadzaam om andersoortige problemen in de aanpak mee te nemen. Steeds meer gemeenten willen daarom gezondheids- en armoedevraagstukken in een gecombineerde beleidsaanpak opzetten. Gezond in… en het Verwey Jonker Instituut ontwikkelden hiervoor, in samenwerking met acht gemeenten, een gesprekstool.

Banner armoede- en gezondheidsbeleid

Over de gesprekstool

De gesprekstool is speciaal ontwikkeld voor ambtenaren armoedebeleid en (publieke) gezondheidsbeleid en op aanjagers of kwartiermakers die bezig zijn de domeinen armoede en schulden met elkaar te verbinden. De gesprekstool bevat een stappenplan waarmee je inzichtelijk kunt maken waar jouw gemeente staat, dieper in kunt gaan op verschillende thema’s rond een integrale aanpak en een actieagenda kunt formuleren om concreet aan de slag te gaan met een integraal beleid op armoede en gezondheidsvraagstukken.

In deel 1 van de download vind je de gesprekstool, die is onderverdeeld in 3 stappen:

Stap 1. De balans opmaken: waar staat uw gemeente
Stap 2. De verdieping op zes thema’s
Stap 3. Actieagenda

In deel 2 vind je een korte toelichting bij de thema’s, praktijkvoorbeelden en tips.