Van azc naar een baan

Een jaar geleden verscheen het rapport ‘Van azc naar een baan’, dat werd opgesteld door het GAK onder leiding van UvA-onderzoeker Tesseltje de Lange. In het rapport werden twee belangrijke aanbevelingen gedaan om arbeidsmarktintegratie voor vluchtelingen in de asielprocedure te vergemakkelijken. Onlangs verscheen er ook een video, waarin De Lange het rapport en de overwegingen uit het onderzoek toelicht.

Van azc naar een baan: onderzoek in vier fases

In de studie werd het traject van azc naar een baan onderverdeeld in vier fases: de asielprocedure, de statushouder in het azc, de statushouder in de gemeente en de statushouder in Nederland op de langere termijn. Een van de uitkomsten van het onderzoek was dat elke fase haar eigen regelgeving, risico’s en belemmeringen kent. Hierdoor, en doordat het traject serieel is in plaats van integraal, duurt het proces lang en sluit het mensen eerder uit dan in. Veel veranderingen in de richting van een integrale aanpak zijn al ingezet, maar het is nog niet te zeggen hoe structureel dat is.

Aanbevelingen

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek werden er in het rapport twee belangrijke aanbevelingen gedaan. Ten eerste werd aanbevolen vluchtelingen al na twee maanden in te laten stromen op een baan. Zij kunnen bijvoorbeeld vacatures vervullen voor kennismigranten, of vacatures waarvoor geen Nederlands aanbod is. Ook blijkt uit het rapport dat het belangrijk is om eerder verblijfszekerheid te realiseren voor werkende statushouders. Dit biedt niet enkel hen, maar ook potentiële werkgevers perspectief.

Tesseltje de Lange vertelt

Tesseltje de Lange, expert migratierecht aan de UvA, voerde de regie over het onderzoek. In deze videovertelt zij meer over de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen.