NVVK stipt aandachtspunten voor schuldhulpverlening aan

In deze publicatie roept de NVVK, branchevereniging voor schuldhulp, gemeenteraadsleden op om zich te buigen over hun schuldhulpbeleid. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) vraagt om een stevige lokale aanpak en biedt hier kaders voor. In deze publicatie vind je 7 oplossingen voor grote knelpunten.

bonnetje en contant geld
©NVVK

Landelijk is er een groot schuldenprobleem: van de 1,5 mijoen huishoudens met schulden zijn er 400.000 met grote schulden, maar klopt er slechts 90.000 aan bij de schuldhulp. Zij bieden advies, begeleiding, sociaal krediet en directe hulp. Ook heeft de schuldhulp een belangrijke functie in voorlichting en preventie. Maar, zo stelt de publicatie: er is budget en goed beleid op lokaal niveau nodig.

Wat kan de gemeenteraad doen?

In de afgelopen jaren is er flink gekort op de budgetten voor de schuldhulverlenende organisaties. De publicatie pleit voor meer aandacht voor dit budget. Dat levert uiteindelijk minder uitkeringen in de bijzondere bijstand op. Ook staan er zeven knelpunten mét praktische oplossingen in de publicatie, waar gemeenteraden direct mee aan de slag kunnen. Denk aan de Quickscan, betere faciliteiten rond beschermingsbewind, en aandacht voor de toegang tot schuldhulp, bijzondere doelgroepen en vroegsignalering. Ook vragen zij aandacht voor je eigen beleid als schuldeiser; openstaande rekeningen van zowel lokale als landelijke overheid zijn vaak een grote factor in het schuldenprobleem.