Over Overheid van Nu

Maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, het bouwen van nieuwe woningen of de aanpak van schulden vragen een goede samenwerking van alle overheden. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) wil die samenwerking verbeteren. De studiegroep Interbestuurlijke Financiële Verhoudingen adviseerde over structurele verbeteringen om als één overheid te werken. Daarnaast zijn er ook andere initiatieven waar overheden samen aan de slag zijn, zoals de woon-, city- en regiodeals. Ook daarover rapporteren we regelmatig. Op het platform Overheid van Nu delen we kennis en inspiratie voor professionals die interbestuurlijk werken.

Samen verder komen

Om een bijdetijdse overheid te zijn, ontwikkelt de overheid zich continu. Overheid van Nu volgt dat en probeert hier en daar de ontwikkelingen voor te zijn. Met artikelen, rapporten en achtergronden op deze site. Door het delen van kennis en praktische tips, draagt Overheid van Nu bij aan het verbeteren van de interbestuurlijke manieren van werken: tussen overheden, binnen individuele overheidsorganisaties en op persoonlijk niveau. Overheid van Nu richt zich op professionals die werken bij of voor de overheid.

Mail de redactie

De redactie bestaat uit een communicatieprofessional van de VNG, Unie van Waterschappen, het IPO en ministerie van BZK. De dagelijkse coördinatie verzorgt het ministerie van BZK, namens de redactie. De uitvoering is in handen van bureau EMMA. Ideeën voor Overheid van Nu? Mail het de redactie: IBP@minbzk.nl.

logo's partners IBP