Over Overheid van Nu

Maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, de aanpak van het tekort aan woningen en het verbeteren van de brede welvaart. Het zijn grote maatschappelijke opgaven waar de overheid een leidende rol in heeft. En die vragen om een goede samenwerking tussen alle overheden: rijk, gemeenten, provincies en waterschappen.  

Al deze overheden zullen vaker en beter moeten werken als één overheid waarbij de opgave centraal staat. Interbestuurlijk samenwerken, dus. Professionals moeten kunnen werken in netwerken waarin zij niet alleen het belang van hun eigen organisatie, maar juist ook dat van het netwerk, de opgave behartigen. Deze manier van werken volgt de overheid al jaren, maar wordt steeds intensiever en urgenter.  

Overheid van Nu als platform om te leren

Overheid van Nu is het platform voor professionals die interbestuurlijk werken; voor mensen die bij of voor de overheid werken en de bestuurders. Het doel is inspireren en handvatten geven voor betere interbestuurlijke samenwerking. We delen kennis, vertellen praktijkverhalen en geven praktische tips. Zo volgen we ook vier regio’s hoe daar betrokkenen werken aan verschillende grote maatschappelijke opgaven tegelijkertijd.

Aanpak: leren op drie niveaus

Omdat de urgentie om beter en meer interbestuurlijk te werken, groot is, is de relevantie om daarover en daarvan te leren, dat ook. Voor het leren onderscheiden we drie niveaus. Op Overheid van Nu zie je als volgt terug: 

  1. Het individuele niveau: hoe leer als professional beter interbestuurlijk werken? Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat heb je daarvoor nodig? Bijvoorbeeld vakmanschap, leiderschap, kennis, vaardigheden. 

  2. Het organisatieniveau: wat betekent interbestuurlijk werken voor de werkprocessen, organisatiecultuur- en structuur van een organisatie?  

  3. Het netwerk, systeemleren: hoe leren we als systeem beter interbestuurlijk werken? En wat is daarvoor nodig? Hoe verbeteren we de governance en bestuurlijke en wet- en regelgeving, zodat we maatschappelijke opgaven beter met elkaar kunnen oplossen? 

De redactie

Overheid van Nu is een platform van het ministerie van BZK dat sinds 2019 interbestuurlijk werken ondersteunt. De uitvoering is in handen van bureau EMMA.