Antoinet van Helvoirt (Waterschap Rijn en IJssel): ‘Investeer in slimme samenwerking’

Zekerheid 2: Een gezamenlijke opgave pakken we gezamenlijk op

Elke maand vragen we iemand die betrokken is bij het Interbestuurlijk Programma één van de 7 zekerheden van het IBP te kiezen, en te vertellen wat die voor hem of haar betekent in het kader van een actuele of urgente opgave. Deze keer is dat Antoinet van Helvoirt, heemraad bij het Waterschap Rijn en IJssel. Zij koppelt het werken aan de klimaatopgave aan zekerheid 2 "Een gezamenlijke opgave pakken we gezamenlijk op". Deze waarde roept op om als één overheid te opereren, maar ook om tijdig de samenwerking te zoeken met alle andere belanghebbenden.

Antoinet van Helvoirt

‘De O’s van maatschappelijke organisaties en ondernemers’

‘Bij het waterschap zijn we echte doeners. En dat komt goed uit, als je kijkt naar de uitdagingen op het gebied van het klimaat waar we midden in zitten én die nog op ons af komen. Wij zien de effecten van klimaatverandering direct en zijn dan ook als eersten aan zet. Om te beginnen moeten we daarom natuurlijk zélf zorgen dat we onze zaken op orde hebben, door bijvoorbeeld zoveel mogelijk bruikbare grondstoffen terug te winnen uit afvalwater en energieneutraal te opereren. Als het gaat om water, dan is samenwerken met andere overheden cruciaal. Daarmee zijn we volop- en goed bezig! Maar bij het optreden als één overheid moeten we twee andere O’s niet vergeten: die van maatschappelijke organisatie en ondernemers. Als we de verschillende partijen vanuit heldere doelen en op basis van gelijkwaardigheid tegemoet treden, dan kunnen we méér investeren in slimme samenwerking en hoeven we minder te handhaven.’

‘Door te doen komen we verder’

‘Zonder een gezamenlijke aanpak ga je veel vraagstukken niet oplossen. Een praktisch voorbeeld is de aanpak van nutriënten in het oppervlaktewater. Deels is dat een probleem voor ons, maar deels ligt het ook bij de boeren en zullen zij in actie moeten komen. Als je dan tegen ze zegt: "los het maar op", dan krijg je ze niet in de juiste houding. Als waterschap zijn we bijvoorbeeld via het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek volop in gesprek met zo’n vierhonderd boeren over verduurzaming van de landbouw. Dat blijft gelukkig niet bij woorden, er wordt echt van alles gedaan. Ook als het gaat om schoon water. Dat is zó belangrijk! Ik geloof daarbij ook sterk in de zevende van de 7 zekerheden van het IBP: "Er gaan altijd dingen mis, blijf leren!". Alleen door te doen – en dus door fouten te durven maken - komen we echt verder. Als we het iedere keer een stapje beter doen, dan komt het goed.’

‘Samenwerken en samen verantwoordelijkheid nemen, dáár haal ik mijn inspiratie uit’

‘Van waterschap naar klimaatschap’

‘Tien jaar geleden werd ik gekozen in het bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel, vier jaar later werd ik benoemd tot heemraad – ik was toen de jongste van Nederland! Het is ontzettend mooi om mee te mogen werken aan de dagelijkse gang van zaken bij het waterschap. Ik ben er van overtuigd dat water een centrale rol speelt in de aanpak van de klimaatopgave. Ik zou dan ook het liefst zien dat de waterschappen op termijn "klimaatschappen" worden, waarin we met andere overheden, ondernemers, inwoners van ons gebied en natuurorganisaties samen optrekken. Samenwerken en samen verantwoordelijkheid nemen, dáár haal ik mijn inspiratie uit.’