Interbestuurlijk werken in coronatijd: hoe doen anderen dat?

Welke invloed heeft Corona op het interbestuurlijke werken? En hoe ga je daarmee om? Dat vroegen we aan onze ervaringsdeskundigen Ellen van Selm, Jan van Ginkel en Mohamed Acharki: ‘Je ziet dat je in korte tijd dingen voor elkaar krijgt waar je normaal een jaar of twee over doet.’

Jan van Ginkel van de Provincie Zuid-Holland
Beeld: ©Ministerie BZK
Jan van Ginkel, loco-provinciesecretaris Zuid-Holland

Hoe beïnvloeden de Corona-maatregelen het interbestuurlijke werken?

Jan van Ginkel in beeld

De eerste één, twee dagen leek het externe netwerk wel even tot stilstand te komen, en dat hebben anderen waarschijnlijk van mij gedacht. Dat is heel snel weer opgepakt.

En wat je nu ziet is dat de interbestuurlijke contacten, ik kan het niet helemaal meten, maar misschien wel meer zijn dan ooit tevoren. Omdat je toch feeling wilt houden met je partners. Hoe gaat het bij jou? Aan de persoonlijke kant, maar ook aan de

zakelijke. Marcheert jullie business een beetje door?

Ellen van Selm in beeld

Hetzelfde geldt eigenlijk in de P10. Het dagelijks bestuur komt uit alle hoeken van het land. Dus er woont er één in Zeeuws-Vlaanderen, één in Midden-Limburg, één in de

Achterhoek, één in de kop van Noord-Holland, en ik dan in Friesland. We komen drie keer per jaar echt bij elkaar en de rest doen we via Zoom. Dat deden we altijd al dus dat gaat gewoon op dezelfde manier door.

Mohamed Acharki in beeld

In de eerste twee weken hebben we vooral gekeken naar onszelf. Hoe kunnen we hetgene dat we zelf beïnvloeden overeind houden? Hoe kunnen we onze dienstverlening

overeind houden? Je merkt wel dat de laatste dagen je in het contact met de huurders allerlei zaken tegenkomt waar de corporatie niet altijd invloed op heeft. Dan heb je het netwerk nodig. En dat begint nu weer zo langzamerhand te komen.

Ellen van Selm in beeld

Het maakt misschien ook wel dat meer mogelijkheden worden benut hè? In het interbestuurlijk samenwerken. Want je neemt nu niet alleen de geijkte paadjes. Alles moet

nu toch anders, dus waarom zou je er nu niet ook wat bewoners bij betrekken bijvoorbeeld?

Mohamed Acharki in beeld

Wat wel anders is natuurlijk, merk ik zelf, is dat je niet meer bezig bent met de lange termijn, maar je kijkt vooral naar wat vandaag en morgen nodig is. En daardoor kom je met

hele andere collega’s in aanraking om samen te werken.

Jan van Ginkel in beeld

Dus er is veel en intensief contact op dit moment, misschien wel meer dan ooit tevoren.

Einde

Welke oplossingen heeft u gevonden om hiermee om te gaan?

Jan van Ginkel in beeld

Wat er bij ons in de eigen organisatie gebeurt is dat wij proberen de werklast, die nu best wel ongelijkmatig verdeeld is over over de collega’s wat meer te gaan verdelen door met een interne marktplaats te beginnen. Dus je kunt aangeven: joh, ik loop echt over en ik heb hulp nodig, of: ik heb door omstandigheden meer tijd over dan anders en ik heb wat aan te bieden.

Ellen van Selm in beeld

De oplossing is inderdaad digitaal vergaderen op dit moment. Dat heeft er ook mee te maken dat wij als bestuurders vaak ook niets anders doen dan vergaderen. Maar het gaat

natuurlijk om de inhoud, wat we dan afstemmen. En ik merk dat er toch nog wel enthousiasme op zit. Dus we zijn niet met onzindingen bezig. Ik stel de vraag: kan dit even wachten of moeten we ermee doorgaan? Nee is dan het antwoord, we gaan er wel mee door.

Mohamed Acharki in beeld

De omstandigheden dwingen ons om de dingen anders te organiseren en anders te doen. En je ziet dat je daardoor in korte tijd, twee weken, dingen voor elkaar krijgt waar je normaal een jaar of twee over doet. Het is echt heel inspirerend.

Jan van Ginkel in beeld

Ik broed op de gedachte of we dat marktplaatsidee ook zouden kunnen delen met een aantal ministeries of verwante organisaties. Dat je op die manier de vijver wat groter

maakt om de werkdruk wat te verdelen. Als dat zou lukken is het voordeel dat je interbestuurlijk nog veel meer contacten met elkaar opdoet. Je nog beter kunt verdiepen in de logica van de ander. Dus dat zou ook een boost kunnen geven aan interbestuurlijk samenwerken op langere termijn.

Ellen van Selm in beeld

Ik zou deze tijd benutten om even wat dieper na te denken over de doelstellingen van het interbestuurlijk samenwerken. Je hebt als het goed is nu ook wat tijd om over de zin van bepaalde projecten na te denken. Waarom we het eigenlijk doen. Omdat het moeilijker wordt om gewoon af te spreken, is het ook een tijd van reflectie. Dus daar zou ik wel voor pleiten. Om na te denken over wat dat interbestuurlijk samenwerken echt verder zou kunnen helpen.

Einde

Hoe ziet uw werkagenda er nu uit?

Ellen van Selm in beeld

‘Mijn agenda is nog net zo gevuld als altijd. Er zijn wel veel dingenafgezegd, maar dat wil niet zeggen dat het werk stil ligt. Want een heel aantal dingen gaat nu gewoon door met digitaal vergaderen en met bellen. Dus ik heb een paar dagen omschakelen gezien en nu  is mijn agenda gewoon weer vol.

Jan van Ginkel in beeld

Toen het net begon is ook het provinciehuis Zuid-Holland helemaal gesloten. Toen regende het afzeggingen in mijn agenda. Dus ik had echt zoiets van: wat moet ik morgen gaan doen?

Dat is in één, twee dagen helemaal hersteld. We bellen met elkaar. We hebben in heel korte tijd een nieuwe modus gevonden om alles te doen op de digitale manier.

Mohamed Acharki in beeld

Mijn werkagenda ziet er heel anders uit dan een paar weken geleden. Ik kijk toch veel meer naar wat per dag nodig is om de dienstverlening overeind te houden. Je kijkt nu niet meer naar de lange termijn, maar je probeert mensen te ondersteunen in het hier

en nu om de huurders te blijven bedienen.

Ellen van Selm in beeld

De eerste patiënt met het coronavirus in Friesland was bij ons in de gemeente. Dus daar had ik contact mee. En ik probeer ook wel contact leggen met organisatoren van evenementen die niet doorgaan. Datzelfde geldt voor de gemeenteraad en voor het college, want

als je elkaar niet ziet moet je zorgen dat je contact houdt.

Jan van Ginkel in beeld

Dus het is belangrijk om even je eigen ritme er opnieuw op af te stellen. Wat ik op het niveau van de hele  organisatie constateer, is dat het eigenlijk zonder te veel gedoe allemaal door marcheert.

Mohamed Acharki in beeld

Het kantoor is bij ons gesloten. We werken helemaal thuis, ondersteund door de techniek en ook met veel creativiteit.

Einde