Leestip: Aardgasvrij in de participatiemaatschappij

Buurten en wijken aardgasvrij maken, is een ingewikkeld proces. Met alleen technische innovaties kom je er niet. Ook maatschappelijk en bestuurlijk ligt hier een grote opgave. Volgens hoogleraren bestuurskunde Arwin van Buuren en Jurian Edelenbos, kunnen we de complexiteit van deze opgave goed zien als vier puzzels.

Afbeelding leestip
Beeld: ©Programma Aardgasvrije Wijken

De eerste gaat over of je aardgasvrij wonen los, of in een integrale benadering moet zien. De tweede puzzel gaat over 'wiens mening telt, die van de professional of die van de bewoner', schrijven Van Buuren en Edelenbos. Ten derde onderzoeken ze de steun voor de transitie: 'richten we ons op de achterblijvers, de middenmotors of juist de koplopers?'.

De vierde puzzel gaat over de rolverdeling tussen burgers en overheden als het gaat om participeren. Want is er in dit geval sprake van burgers die zich met een zaak van overheden bemoeien? Of is het juist omgekeerd: overheden die zich met een zaak van bewoners bemoeien?

Edelenbos en Van Buuren schreven het essay Aardgasvrij in de participatiemaatschappij in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. Het volledige essay lees je hier.

IBP Café

Op 21 november organiseert Overheid van Nu een IBP Café over participatie. Eén van de sprekers, René Schellekens (RVO), vertelt dan specifiek over participatie in de transitie naar aardgasvrije wijken.