Luisterverhaal: Regiodeal Achterhoek: vliegwiel voor betere samenwerking met resultaat

In 2019 sloot het rijk een Regio Deal met de Achterhoek. De inzet? Opgavegericht en grensoverschrijdend samenwerken aan smart living, smart economy en smart governance. Eind 2022 liep de Deal ten einde. Welke lessen over interbestuurlijk samenwerken hebben ze in de Achterhoek geleerd? 'Het gaat allemaal om elkaar wat gunnen.'

Lentediner 2022
Beeld: ©Jerry Lampe
Lentediner 2022 met linksvoor Mirjam Koster-Wentink

Vijf geleerde lessen van de Regio Deal Achterhoek: 

1.    Zorg voor een 'echte' triple helix met de drie O's: overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. En zorg dat ze evenwichtig zijn vertegenwoordigd in het orgaan dat de visie opstelt en de uitvoering daarvan aanstuurt – in dit geval de Achterhoek Board, waarin de betrokken gemeenten ongeveer even groot zijn en de ondernemers geen concurrenten van elkaar zijn.

2.    Geef vertrouwen en geef mandaat. De Achterhoek Board werkt met een mandaat van het Algemeen Bestuur. Juridisch ligt dat lastig, maar vertrouwen gaf de doorslag. En dat vertrouwen werd nooit beschaamd. 'Als er een spannend besluit aankomt, informeren we elkaar goed, betrekken we elkaar. Gevoeligheden pakken we op, daar doen we iets aan.'

3.    Samenwerken met andere maatschappelijke bloedgroepen werkt verfrissend. 'Je merkt dat het heel anders is als een ondernemer een voorstel behandelt dan wanneer een wethouder dat doet. [..] De nuchterheid van ondernemers vond ik echt verfrissend. Ze zijn veel directer, zitten minder vast in een politiek bepaald patroon.'
 
4.    Spreek af om elkaar dingen te gunnen. Wat houdt dat precies in? 'Je kent elkaar, committeert aan de brede agenda en denkt aan alle belangen. Je werkt met elkaar aan het hogere doel.' En: 'Het is over en weer geven en nemen. Men heeft in de gaten dat samenwerking beter is dan alleen.'

5.    Financiering vanuit de Regio Deal, samen 'eigen' financiering vanuit de regio, werkt. De Deal maakt maximaal 50 procent van de financiering uit. Dat stimuleert goede ideeën en verantwoordelijkheid vanuit de regio. In de Achterhoek blijkt het te wemelen van betrokken mensen met goede ideeën. 'De Regio Deal geeft dan het laatste zetje.'

In dit luisterverhaal vertelt redacteur Marne Groen hoe de Regio Deal vier Achterhoek-Boardleden heeft geholpen om hun visie in concrete projecten om te zetten.

Luisterverhaal: Regiodeal Achterhoek: vliegwiel voor betere samenwerking met resultaat