Welke oplossingen heeft u gevonden om hiermee om te gaan?

In gesprek over interbestuurlijke samenwerking in Corona-tijd: 'Welke oplossingen heeft u gevonden om hiermee om te gaan?'. We spreken Jan van Ginkel, Ellen van Selm en Mohamed Acharki.

Welke oplossingen heeft u gevonden om hiermee om te gaan?

Jan van Ginkel in beeld

Wat er bij ons in de eigen organisatie gebeurt is dat wij proberen de werklast, die nu best wel ongelijkmatig verdeeld is over over de collega’s wat meer te gaan verdelen door met een interne marktplaats te beginnen. Dus je kunt aangeven: joh, ik loop echt over en ik heb hulp nodig, of: ik heb door omstandigheden meer tijd over dan anders en ik heb wat aan te bieden.

Ellen van Selm in beeld

De oplossing is inderdaad digitaal vergaderen op dit moment. Dat heeft er ook mee te maken dat wij als bestuurders vaak ook niets anders doen dan vergaderen. Maar het gaat

natuurlijk om de inhoud, wat we dan afstemmen. En ik merk dat er toch nog wel enthousiasme op zit. Dus we zijn niet met onzindingen bezig. Ik stel de vraag: kan dit even wachten of moeten we ermee doorgaan? Nee is dan het antwoord, we gaan er wel mee door.

Mohamed Acharki in beeld

De omstandigheden dwingen ons om de dingen anders te organiseren en anders te doen. En je ziet dat je daardoor in korte tijd, twee weken, dingen voor elkaar krijgt waar je normaal een jaar of twee over doet. Het is echt heel inspirerend.

Jan van Ginkel in beeld

Ik broed op de gedachte of we dat marktplaatsidee ook zouden kunnen delen met een aantal ministeries of verwante organisaties. Dat je op die manier de vijver wat groter

maakt om de werkdruk wat te verdelen. Als dat zou lukken is het voordeel dat je interbestuurlijk nog veel meer contacten met elkaar opdoet. Je nog beter kunt verdiepen in de logica van de ander. Dus dat zou ook een boost kunnen geven aan interbestuurlijk samenwerken op langere termijn.

Ellen van Selm in beeld

Ik zou deze tijd benutten om even wat dieper na te denken over de doelstellingen van het interbestuurlijk samenwerken. Je hebt als het goed is nu ook wat tijd om over de zin van bepaalde projecten na te denken. Waarom we het eigenlijk doen. Omdat het moeilijker wordt om gewoon af te spreken, is het ook een tijd van reflectie. Dus daar zou ik wel voor pleiten. Om na te denken over wat dat interbestuurlijk samenwerken echt verder zou kunnen helpen.

Einde