IBP-opgave in beeld: Frank Speel

...over de opgave ‘Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving’

Het Interbestuurlijk Programma wil de komende jaren op tien hoofdopgaven tastbare resultaten boeken. Die opgaven hebben allemaal iemand die het voortouw neemt. Zij stellen hun opgave in een korte video voor, om alle professionals die interbestuurlijk samenwerken te inspireren om deze opgaven samen en gelijkwaardig op te pakken.

Deze keer staat Frank Speel centraal. Hij is programmamanager Lokale Democratie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij neemt het voortouw in de hoofdopgave ‘Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving’, en richt zich daarbij onder meer op de modernisering van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen. Bekijk zijn introductie in onderstaande video.

IBP-opgave in beeld: Frank Speel

Frank Speel in beeld: 'Ik ben Frank Speel, ik werk bij de vereniging van Nederlandse Gemeenten, en op dit moment ben ik met collega’s van Rijksprovincie en de waterschappen bezig om de code interbestuurlijke verhoudingen te actualiseren.
De grote maatschappelijke opgaven van vandaag, die vragen dat we goed samen werken tussen die verschillende overheden, om die maatschappelijke opgaven, denk dan bijvoorbeeld aan de energietransitie, of denk bijvoorbeeld aan de omgevingsvisie, om die tot een goed einde te brengen, en om ook oplossingen te bedenken die ook toekomstgericht en toekomstbestendig zijn.

Deze maatschappelijke opgaven trekken zich niets aan van grenzen tussen de gemeente en provincie. Dat betekent dus ook dat we goed moeten samenwerken tussen rijk, provincie, gemeente en waterschappen, en in veel gevallen gaat dat ook op een hele goeie, natuurlijke manier, maar in het verleden hebben we de afspraken vastgelegd in de ‘ Code Interbestuurlijke verhoudingen’ en die zijn we op dit moment aan het actualiseren.

Maar de code, moet natuurlijk geen stuk papier zijn, maar het moet iets zijn wat leeft, en wat wordt beleefd. Het is ook belangrijk, dat het niet alleen een Haagse code is, maar dat het een code is voor alle collega’s van rijk, provincie, waterschappen en gemeenten, om juist gezamenlijk aan die maatschappelijke opgaven te kunnen werken. Niet alleen vandaag, maar ook voor de toekomst.'