IBP-opgave in beeld: Dirk Spannenburg...

IBP-opgave in beeld: Dirk Spannenburg. Het Interbestuurlijk Programma wil de komende jaren op tien hoofdopgaven tastbare resultaten boeken. Die opgaven hebben allemaal iemand die het voortouw neemt. Zij stellen hun opgave in een korte video voor. Daarmee willen zij alle professionals die interbestuurlijk samenwerken, inspireren deze opgaven samen en gelijkwaardig op te pakken.

Deze keer staat Dirk Spannenburg centraal. Hij is programmamanager bevolkingsdaling bij het ministerie van BZK, en neemt het voortouw in de hoofdopgave ‘Overkoepelende thema’s'. Daarbij richt hij zich op krimpregio’s en bevolkingsdaling.

IBP-opgave in beeld: Dirk Spannenburg...

Dirk Spannenburg in beeld: 'Mijn naam is Dirk Spannenburg. Wij werken aan een Nederland waar het over 10- of 20 jaar nog steeds mooi wonen, leven en werken is. En in sommige gebieden van Nederland moeten we daar misschien wel harder aan werken dan in andere gebieden, en dat komt door de bevolkingsontwikkeling. In het Noorden van Groningen, maar ook in delen van Friesland, Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, zijn op termijn minder mensen, maar bijvoorbeeld wel weer meer ouderen. Ja en wat betekent dat, voor zo’n gebied en hoe gaan we daar mee om. Daar werken we al hard aan, als Rijksoverheid en als ministerie van Binnenlandse zaken, samen met provincies, met gemeenten, met woningcorporaties, met zorg- en onderwijsinstellingen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat voorzieningen, ook in deze gebieden, bereikbaar blijven? En dat iedereen gebruik kan maken van onderwijs, van goed onderwijs! En als er zorg is, als mensen dat nodig hebben.

Een voorbeeld is dat we als ministerie van Binnenlandse zaken samen met de gemeente Heerlen, Kerkrade, met de regio parkstad Limburg, met de provincie, werken aan een goed woonklimaat in die regio.

Hoe zorgen we ervoor, dat met minder inwoners, en met minder woningen die nodig zijn, mensen toch prettig kunnen blijven wonen. Daar werken we met z’n allen hard aan.

Voor ons is het een voorwaarde om deze opgave samen, interbestuurlijk aan te pakken; Gemeente, provincie en rijksoverheid samen.'