Het Interbestuurlijk Programma

Het Interbestuurlijk Programma

Nederland staat de komende tijd voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld de energietransitie, betaalbare woningen, een gezond leefklimaat en adequate zorg en ondersteuning. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Daaraan werken het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen iedere dag keihard. De maatschappelijke opgaven zijn zo complex, dat we het alleen als één overheid kunnen aanpakken. Daarom bundelen we onze denkkracht, en steken we samen de handen uit de mouwen. Dat gaat niet altijd in één keer goed, maar al doende leren we. En als het goed gaat, bereiken we meer en gaan we sneller.

De transitie naar duurzame energievoorzieningen, en daarvoor noodzakelijke energiebesparing. Stoppen met het gebruik van aardgas. En de klimaatopgave om hittestress, droogte en wateroverlast te voorkomen. Het zijn opgaven waar veel overheden en maatschappelijke organisaties mee te maken hebben. En die raken de bewoner tot achter de voordeur.

We moeten bij de aanpak rekening houden met de diversiteit van de verschillende regio’s. Heerlen is tenslotte anders dan Dokkum, en de opgave in Zeeland is anders dan die in Noord-Holland. Overheden en maatschappelijke organisaties zorgen dat de inwoner centraal staat. Ieder vanuit zijn eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid. We bundelen krachten, zijn gelijkwaardig, en werken als één overheid. Samen optrekken als één overheid, dat is waar het interbestuurlijk programma voor staat. Lees meer over de maatschappelijke opgaven op www.interbestuurlijkprogramma.nl.