IBP-opgave in beeld: Toekomstbestendig wonen

IBP-opgave in beeld: Wouter Pronk. Het Interbestuurlijk Programma wil de komende jaren op tien hoofdopgaven tastbare resultaten boeken. Die opgaven hebben allemaal iemand die het voortouw neemt. Zij stellen hun opgave in een korte video voor. Daarmee willen zij alle professionals die interbestuurlijk samenwerken, inspireren deze opgaven samen en gelijkwaardig op te pakken.

Deze keer staat Wouter Pronk centraal. Hij is coördinerend beleidsmedewerker op de directie woningmarkt bij het Ministerie van BZK. Hij neemt het voortouw in de hoofdopgave ‘Toekomstbestendig wonen'.

IBP-opgave in beeld: Toekomstbestendig wonen

Wouter Pronk in beeld: 'Ik ben Wouter Pronk en ik werk vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het thema ‘ Toekomstbestendig wonen’, en dat doe ik samen met gemeenten, met provincies, met waterschappen, om iedereen van een passende woning te verzien, van een betaalbare woning, een woning die op de goede locatie staat, en dan ook nog in de wijken waar iedereen wil wonen. Niemand van alle overheden kan zelf een huis bouwen: het rijk niet, de provincie niet, gemeentes niet. Daarom hebben we allerlei andere partijen nodig, maar daarom is het ook belangrijk om interbestuurlijk samen te werken. Juist om daarom helder te krijgen wát we neer willen zetten met z’n allen, en hoe we meer woningen gaan bouwen.

Die interbestuurlijke samenwerking is juist nodig zodat ouderen langer thuis kunnen wonen, dat spoedzoekers snel een woning kunnen vinden, dat studenten een woning kunnen vinden in de stad waar ze willen studeren, dat starters toegang hebben tot de woningmarkt en dat middeninkomens een betaalbare woning vinden en daar wil ik mij voor inzetten met het IBP, al die medeoverheden en al die andere partijen. Het IBP heeft heel erg geholpen en helpt eigenlijk nog steeds om gewoon met al die partijen datzelfde doel nog eens te benadrukken. Dus waar gaan we met z’n allen nou aan werken? En dat iedereen een helder beeld heeft waar die aan gaat werken , en hoe we dan ook die samenwerking vorm gaan geven.'