Video Olga van Kalles

IBP-opgave in beeld: Olga van Kalles. Het Interbestuurlijk Programma wil de komende jaren op tien hoofdopgaven tastbare resultaten boeken. Die opgaven hebben allemaal iemand die het voortouw neemt. Zij stellen hun opgave in een korte video voor. Daarmee willen zij alle professionals die interbestuurlijk samenwerken, inspireren deze opgaven samen en gelijkwaardig op te pakken.

Deze keer staat Olga van Kalles centraal. Ze is Programmamanager IBP Vitaal Platteland namens het Ministerie van LNV,  de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen. Ze neemt het voortouw in de hoofdopgave ‘Naar een vitaal platteland'.

Video Olga van Kalles

Olga van Kalles in beeld: 'Ik ben Olga van Kalles, en ik werk voor de opgave ‘voor een vitaal platteland.’ Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met 15 gebieden in heel Nederland. En in die 15 gebieden houden we ons bezig met bodemdaling, veedichtheid, biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, maar ook sociale vitaliteit.

Met die interbestuurlijke samenwerking willen we in de 15 gebieden een ecologisch, maar ook sociaal en economisch vitaal platteland realiseren.

En ik doe dit, samen met alle collega’s uit de 15 gebieden, om ook te leren hoe je interbestuurlijk het beste kunt samenwerken. Want dat doen we uiteindelijk voor iedereen die op het platteland woont, werkt en recreëert.'