Verslag gesprek BZK en Zeeland over Thorbeckebrief

Uitwerking Thorbeckebrief over de toekomst van het openbaar bestuur.