Verslag gesprek BZK en Noord-Brabant over Thorbeckebrief

Uitwerking Thorbeckebrief over de toekomst van het openbaar bestuur.