Verslag gesprek BZK en Groningen over Thorbeckebrief

Uitwerking Thorbeckebrief over de toekomst van het openbaar bestuur.