Verslag gesprek BZK en Fryslan over Thorbeckebrief

Uitwerking Thorbeckebrief over de toekomst van het openbaar bestuur.