Verslag gesprek BZK en Flevoland over Thorbeckebrief

Uitwerking Thorbeckebrief over de toekomst van het openbaar bestuur.