Verslag gesprek BZK en Drenthe over Thorbeckebrief

Uitwerking Thorbeckebrief over de toekomst van het openbaar bestuur.