Brief Zuid-Holland (PZH VZHG VZHW) van Roadshow Thorbecke

Verslag van het gesprek tussen de heren Tigelaar (VZHG), V.d. Klught (VZHW) en Vermeulen (provincie Zuid-Holland) en de heer Kuipers (DG BZK) op 3 november jl.