Brief Fryslan (provincie, VFG, Wetterskip) van Roadshow Thorbecke

Schriftelijke reactie Friese overheden n.a.v. bijeenkomst Thorbeckebrief inzake de toekomst van het openbaar bestuur.