Essay - Leren van doen

Het IBP ontstond in de aanloop naar de kabinetsformatie en was een uitdrukking van twee gedachten. Ten eerste was er de wens om meer als één overheid te opereren en de traditionele randen en grenzen tussen overheden en bestuurslagen te slechten. Ten tweede was er de wens om meer opgavegericht te werken en de maatschappelijke vraagstukken leidend te maken bij de inrichting van interbestuurlijke verhoudingen. Het IBP was voor de betrokken partijen een gedurfde poging om rondom strategische thema’s werkelijk en vanaf de basis te werken en denken als één overheid. Nu, tegen het einde van deze kabinetsperiode is het een goed moment om de balans op te maken. Welke ervaringen hebben we opgedaan met het IBP en wat kunnen we daarvan leren?