Overleg Zeeuwse Overheden en Regiobureau van start

Gemeenten, Provincie en waterschap hebben zich verenigd in een strategisch samenwerkingsverband: het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Op woensdag 6 maart 2019 bekrachtigen bestuurders van de betrokken overheden de samenwerking.