Rapportage onderzoek zwerfjongeren en schulden

Naar aanleiding van vragen van de Tweede Kamer over zwerfjongeren met schulden die weer willen gaan studeren heeft de staatssecretaris van SZW in een brief naar de Tweede Kamer (mede namens de staatssecretaris van VWS) toegezegd een onderzoek naar zwerfjongeren en schulden te laten uitvoeren. Gezamenlijk met het ministerie van OCW is opdracht gegeven voor dit onderzoek. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van dit onderzoek.