Nieuwsbrief Overheid van Nu – week 51

In deze nieuwsbrief: een gesprek met topambtenaar Bernard ter Haar over ‘publieke armoede’, Den Haag als ‘tussenoverheid’ en regionale ordening die effectief samenwerken lastig maakt. Ook een nieuwe Meekijken met… waarin Liesbeth Spies kritiek heeft op de manier waarop het Rijk omgaat met de gevolgen van de decentralisatie. Tot slot lees je alles over de Regiodeal Achterhoek. Wat betekent deze deal voor het Rijk en de Achterhoek?

Lees de nieuwsbrief hier.