Nieuwsbrief Interbestuurlijk Programma - week 4

In deze nieuwsbrief van het Interbestuurlijk Programma lees je hoe regionale en lokale overheden elkaar weten te vinden in de Regionale Energiestrategieën. Ook vind je een verhaal over hoe samenwerking tussen hoogheemraadschappen, gemeenten en provincies in het Groene Hart, leidt tot een cruciale regiodeal om de bodemdaling in dit gebied aan te pakken. En Emiel Reiding vertelt waarom we de Nationale Omgevingsvisie moeten zien als een verhaal vol mogelijkheden. 

Bekijk hier de nieuwsbrief